Faktoja Suomesta

Faktoja Suomesta - Facts From Finland

Faktoja Suomesta

Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa asukasta, joista 640 000 pääkaupungissa Helsingissä. Suomi on erittäin harvaanasuttu maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja suurin osa asukkaista asuu maan etelä- ja keskiosissa. Suomi on pärjännyt yleensä hyvin kansainvälisissä vertailuissa ja onkin maailmalla tunnettu hyvästä koulutusjärjestelmästään ja puhtaasta luonnosta. Suurin osa Suomen kauniista luonnosta on edelleen metsän peitossa. Lisäksi Suomessa on laskettu olevan 187 888 järveä.

Suomi on jaettu 19 maakuntaan ja yli 300 kuntaan. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turku, Tampere ja Oulu ovat erittäin vetovoimaisia kaupunkeja. Maan kaupungistumisaste on 70 prosentin tienoilla. Kaupunkien välille on rakennettu 29 valtatietä sekä yli 3 000 kilometriä rautateitä. Suomessa on 27 lentoasemaa, joista ehdottomasti suurin on Helsinki-Vantaan lentokenttä Vantaalla.

Energia Suomessa

Suomen energiankulutus on aivan Euroopan Unionin kärkeä. Teollisuus kuluttaa paljon energiaa ja sen lisäksi kylmä ilmasto lisää lämmityskuluja. Korkean elintason maat usein myös kuluttavat energiaa muita enemmän.

Suomen suurin energialähde on puupolttoaineet. Puupolttoaineita saadaan enimmäkseen metsäteollisuuden tai hakkuiden sivutuotteena. Kaukana ei puupolttoaineiden kulutuksesta ole myöskään öljyn ja ydinenergian käyttö. Suomessa öljyä tosin käytetään suhteessa vähemmän kuin muissa teollisuusmaissa. Pienemmissä määrin energiaa saadaan myös hiilestä, maakaasusta, vesi- ja tuulivoimasta sekä turpeesta. Suomessa on neljä ydinvoimalaitosyksikköä ja viides on rakenteilla.

Suomen energiayhtiöt

Suomen tunnetuin energiayhtiö on Fortum, jolla on Suomen lisäksi toimintaa myös muissa Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa, Intiassa ja Baltian maissa. Suomen valtio omistaa Fortumista 50,8%. Fortumin osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

Elenia on konserniyhtiö, joka on erikoistunut sähköverkkoihin, lämmitysratkaisuihin ja muihin energia-alan palveluihin. Elenia tunnetaan lähinnä Uudenmaan ulkopuolella. Yhtiö huolehtii sähköverkon rakentamisesta kumppaniyhtiöiden kanssa sekä sähköverkon yleisestä toimivuudesta ja uudistamisesta. Suomen verkkoyhtiöistä Elenia on toiseksi suurin. Elenia tuli tunnetuksi vuonna 2012, jolloin se osti Vattenfallin lämpö- ja sähkönjakeluliiketoiminnat.

Fennovoima Oy perustettiin vuonna 2007 rakennuttamaan Suomeen uutta ydinvoimalaa. Lupa uudelle ydinvoimalalle tuli vuonna 2010, jolloin hyväksyttiin voimalan rakentaminen Pyhäjoelle. Sekä Fortum että venäläinen Rosatom-konserni ovat osakkaita Fennovoimassa ja näin edistämässä ydinvoimalan rakentamista.